Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Vesti

Održan seminar za novinare pod nazivom „Piši, ne diskriminiši”

Udruženje Centar za edukaciju i razvoj održao je seminar za novinare na temu o pravima dece na onlajn medijima, pod nazivom „Piši, ne diskriminiši“.

 

Seminar je organizovan za novinare iz Leskovca, Niša, Lebana i Medveđe a na istom su govorili: Dragan Milić, advokat, stručnjak za autorska prava i industrijske svojine, medijska, internet i IT prava, uključujući zaštitu podataka ličnosti, Gordana Anđelković, specijalni pedagog Službe za zaštitu dece i mladih Centra za socijalni rad u Leskovcu i Milica Ivanović, urednica portala Jugmedia.

Na osnovu petnaestodevnih istraživanja lokalnih portala od strane Centra za edukaciju i razvoj i portala Jugmedia, koji u kontinuitetu prati nasilje nad decom,konstatovano je da se u svakom sedmom tekstu o nasilju nad decom otkrije njihov identitet, često pod pritiskom samih roditelja, koji na taj način žele da zauzmu pozicije kod sudskih organa.

 

„Po članu 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima iz 1950. godine svako ima pravo na poštovanje svog privatnog i porodičnog života i prepiske. 1950. godine to je bilo sve što je obuhvatalo pravo na privatnost. U isto vreme, Konvencija je u istom dokumentu predvidela i član 10 koji kaže da postoji  pravo na slobodu izražavanja i mišljenja, prenošenja informacija i ideja, bez obzira na granice. Odmah vam je jasno da postoji sukob između člana 8 i člana 10 istog dokumenta. S jedne strane imamo pravo na privatnost, član 8, s druge strane javni interes pravo na izveštavanje i pravo da budete informisani  iz člana 10. Na vama je da pronađete granicu gde prestaje jedno pravo a počinje drugo. U konkretnom slučaju da vidite tas koji preteče, da li je to pravo na privatnost ili je javni interes da se ta informacija zna.  Naravno kada su maloletnici u pitanju, pravo na privatnost ima veći značaj od javnog interesa, naravno kada su u pitanju izabrani funkcioneri javni interes preteže ali i to ima svoje granice i ne sme zadirati u privatni život, ono što nema veze sa vršenjem njihove funkcije, rekao je advokat Dragan Milić.

Što se srpskih zakona tiče koji štite i maloletnike, on je naveo Zakon o javnom informisanju i medijima, Zakon o elektronskim medijima, Zakon o maloletnim izvršiocima krivičnih dela i Zakon na pravo o zaboravu.

Zakon o javnom informisanju u članu 77 predviđa da u cilju zaštite slobodnog razvoja ličnosti maloletnika posebno se vodi računa da sadržaj medija i način distribucije medija ne naškode moralnom, intelektualnom razvoju maloletnika. Jedna opšte postavljena odredba jer se ni od zakona ni od akata ne može očekivati da predvide svaku situaciju u praksi. I negde je zakonodavac namerno ostavio odgovornost na vama da konkretnu situaciju tumačite u vezi sa ovim članom. Ukoliko dođe do sudskog spora, sud je taj koji će odlučiti da li ste vodili računa o svemu ovome kada ste izveštavali o maloletnicima. Znači, na neki način, zakonodavac je odgovornost prebacio direktno na vas. Sve u nameri da zaštiti integritet i ličnost maloletnog lica.

Seminar je organizovan u sklopu realizacije projekta „Piši, ne diskriminiši“, koji se sufinansira sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije.

Ceo snimak seminara možete pogledati ovde.