Bojnik Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Leskovac Medveđa Vesti Vlasotince

Agrohemiska analiza zemljišta za poljoprivredne proizvođače

Kao i prethodnih tako i ove godine je za registrovane poljoprivredne proizvođače besplatna agrohemiska analiza zemljišta do početka septembra meseca. Za registrovane poljoprivredne proizvođače broj uzoraka po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu je maksimum 10 uzoraka. Uzimaju se uzorci koji nisu rađeni u poslednje tri godine i parcela ne sme biti manja od 10 ar. Od papirologije koja je potrebna za agrohemisku analizu je potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2018 godinu i setvena struktura na kojoj su upisane parcele sa kulturama.

Ova analiza zemljišta je značajana sa stanovišta pravilne i isbalansirane ishrane određenih voćarskih i drugih kultura. Zato se u intezivnoj poljoprivrednoj proizvodnji u mnogome poklanja značaj na pravovremenu i pravilnu upotrebu određenih bilo organskih ili neorganskih đubriva I drugih hemikalija. Agrohemiskom analizom zemljišta poljoprivredni proizvođači dobijaju adekvatnu i odgovarajuću preporuku o pravilnom đubrenju svojih višegodišnjih zasada i useva. Preporuka se odnosi na konkretnu biljnu kulturu koja se nalazi na parceli sa koje je uzet uzorak, sa nazivom i formulacijom đubriva, njegovu količinu i vreme primene.

Analiza zemljišta se mnogostruko isplati, jer se pravilnom primenom đubriva zdravije i bezbednije živi postiže ušteda u novcu, povećava se prinos, a time i zarada na gazdinstvu. Vreme uzorkovanja je nakon vegetacije ili pre početka vegetacije, najpoželjnije je pre osnovne obrade zemljišta i bilo kakvog unošenja đubriva.

Od pravilnog uzimanja uzorka zavise rezultati analize i ispravnost preporuke. Prosečan uzorak na jednoj parceli se sastoji od nekoliko pojedinačnih uzoraka sa jedne površine parcele ( 5 – 25 ), koji se mešaju i pravi se prosečni uzorak. Kretanje po parceli za uzimanje uzoraka može da bude slučajno, dijagonalno ili po šahovskom rasporedu.

Pribor koji je potreban na individualnom gazdinstvu je: ašov, jedna ili dve obeležene kofe za prvu i drugu dubinu, dve PVC kese manje, dve PVC kese veće , olovka i papir. Uzimaju se po (1) jedan uzorak ako je ratarstvo, povrtarstvo ili cvećarstvo u pitanju ili dva (2) uzorka: prvi na dubini od 0-30cm i drugi na dubini od 30-60 cm ako su voćarske kulture. Uzorke sa prve dubine stavljati u jednu kofu, a uzorke sa druge dubine u drugu kofu. Nakon uzimanja poslednjeg pojedinačnog uzorka zemlja u kofama se dobro izmeša, odstrani kamenje i biljni delovi i usitne se veće grudve i onda se odvoji po 0,5-1 kg zemlje koja se stavi u PVC kese, a ostatak zemlje se odbaci . Obadve kese zavezati i svaku ubaciti u još po jednu veću kesu u koju se ubaci papir sa sledećim podacima: Ime i prezime poljoprivrednog proizvođača, adresa (mesto,ulica i broj, poštanski broj) i kontakt telefon, katastarska-opština, katastarska parcela, veličina parcele ha, uzorak broj jedan ili broj dva( dubina ), gajena kultura – voćne vrste ili druge ratarske i povrtarske vrste.