Bojnik Jablanički okrug Jug Srbije Politika Vesti

BOJNIK: Usvojen budžet za 2019. godinu

U Bojniku je održana 30. sednica Skupštine opštine Bojnik, odbornici su razmatrali i usvojili  predlog Odluke o budžeta za 2019. godinu, zatim program rada Skupštine, kao i program uređenja građevinskog zemljišta.

Planirani budžet opštine Bojnik za 2019. godinu je 711.666.251 dinar, veći je u odnosu na budžet iz 2018.godine, za 147 miliona, ima 17 programa. Prihod od poreza planiran je u iznosu od 94,7 miliona dinara, donacije od inostranih država planirane su u iznosu od 118,9 miliona,transferi od Republike u iznosu od 416.9 miliona, primanja od domaćih zaduženja 40 miliona, od imovine 20,5 miliona, prodaje dobara i usluga 9,7 miliona i ostali prihodi i primanja planirani su u iznosu od 10,6 miliona dinara“, rekao je obrazlažući budžet predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović.

.

Ukupni rashodi i izdaci za 2019. godinu  predviđeni su u iznosu do 711.666.251 dinar.Najveća sredstva biće izdvojena za lokalni ekonomski razvoj u iznosu od 151 milion dinara, opšte usluge lokalne samouprave 147,9 miliona i politički sistem lokalne samouprave 50,8 miliona dinara

„Za program stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje biće izdvojeno 22,2 miliona, za komunalnu delatnost 38,8 miliona, socijalnu i dečju zaštitu 40,7 miliona  dinara. Za razvoj turizma 15,2 miliona, za poljoprivredu i ruralni razvoj 15 miliona.U budžetu opštine Bojnik za 2019. godinu za program zaštita životne sredine biće izdvojeno 5,7 miliona, za program  organizacija saobraćaja  i saobraćajna infrastruktura 46,2 miliona,  za razvoj kulture  i informisanja 31,4 miliona, za razvoj sporta i omladine 49 miliona, za predškolsko obrazovanje 44,1 milion, za osnovno obrazovanje i vaspitanje 33,4 i  za srednje obrazovanje  5,1 milion i za program energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije 2,4 miliona dinara. U cilju uključivanja građana u proces pripreme budžeta održane su i dve javne rasprave 28. avgusta i 12. oktobra na kojima su građani izneli svoje probleme i predložili neke projekte od kojih je većina uključena u budžet za 2019. godunu“, kazao je prvi čovek opštine Bojnik Nebojša Nenadović.

Skupština je usvojila i odluke o davanju nepokretnosti na korišćenje, o matičnim područijima na teritoriji opštine Bojnik i izmeni i dopuni odluke o određivanju kriterijuma za odobravanje novčane socijalne pomoći radi kupovine mesečnih karata za učenike srednjih škola.

Date su saglasnosti na drugu izmenu programa poslovanja sa finansijskim planom za 2018. godinu, na program poslovanja sa finansijskim planom za 2019. godinu i na program subvencija Javnog preduzeća  za vodosnabdevanje ,,Brestovac-Bojnik-Doljevac”, kao i na izmene i dopune programa poslovanja  za 2018. godinu, na program za 2019. godinu i na plan utroška subvencija Javnog komunalnog preduzeća ,,Jedinstvo”.

Usvojen je i predlog Mišljenja o naseljenim mestima i katastarskim opštinama.Razmatrani su i usvojeni  predlozi Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja opštine Bojnik, razrešenju i imenovanju članova školskog odbora u OŠ ,,Stanimir Veljković Zele“ i TŠ ,,Boško Krstić“.

 

Izvor:TV4S