Jug Srbije Lebane Vesti

Čišćenje korita reke Jablanice napreduje dobrim tempom

Direktor „Srbija voda“ Goran Puzović, obišao je danas radove na čišćenju korita reke Jablanice u pratnji svojih saradnika kao i zamenika predsednika opštine Ivana Bogdanovića.

Podsećamo da je na osnovu razgovora lokalnog rukovodstva opštine Lebane sa JVL „Srbija Vode“ kao i procene stručne ekipe Vodoprivrednog centra Morava Niš, Opština Lebane se obratila zahtevom za urgentno čišćenje korita reke Jablanice, kroz Lebane u dužini od tri kilometra. Izuzuzetno dobrim tempom se radi na čišćenju korita reke i sva mehanizacija firme HSV DOO VLASOTINCE je uključena u rad.

Uređenje korita reke Jablanice podrazumeva čišćenje neregulisanog i regulisanog korita (od mosta za naselje Rekarci u dužini od oko 1000 metara) od šiblja, drveća i nanosa, do spajanja sa dvogubom regulacijom reke Jablanice. Nastavak radova podrazumeva čišćenje regulisanog korita reke (dvogube regulacije) u dužini od oko 2000 metara od nanosa iz minora i forlanda i sanaciju kamene obloge na levoj i desnoj obali, posebno na ušću reke Šumanke.