Vesti

DANAS USVOJEN ZAKON O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o jakim alkoholnim pićima, koji predviđa jednostavniju i jeftiniju proizvodnju rakije, kao i bolji položaj malih proizvođača koji će moći legalno da je prodaju i izađu iz sive zone.
“Do sada fizička lica nisu mogla legalno da budu uključena u proizvodnju i promet rakije. To će moći da urade bez komplikovane procedure“, rekala je ministarka poljoprivrede, Snežana Bogosavljević Bošković.
Zakon dozvoljava promet jakih alkoholnih pića između svih subjekata na tržištu kada je jako alkoholno piće i destilat predmet dalje dorade i prerade, a njime se reguliše postupak registracije geografske oznake i njeno korišćenje, čime se štiti intelektualna svojina u toj oblasti i omogućava dodata vrednost jakim alkoholnim pićima.
Cilj zakona je liberalizacija uslova za proizvodnju jakih alkoholnih pića, a to će, prema očekivanjima Vlade Srbije, dovesti do smanjenja troškova proizvodnje i samim tim do povećanja broja registrovanih proizvođača. Vlada očekuje i da će novi zakon imati pozitivan uticaj na razvoj primarne proizvodnje voća kao sirovine za proizvodnju rakija.

 

D.A.