Leskovac Vesti

Do sutra rok za prvu ratu poreza na imovinu

Gradska uprava za finansije grada Leskovca – Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da akontacija poreza na imovinu i akontacija posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine dospeva za plaćanje 14. februara 2017. godine.

Mole se obveznici da svoje obaveze blagovremeno plate, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, navodi se u obaveštenju Gradske uprave za finansije.