Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Iz budžeta grada Leskovca isplaćeno 3.153.230 dinara EPS-u

U okviru redovnog izmirivanja računa i isplate tekućih obaveza danas je iz budžeta grada Leskovca isplaćena suma u iznosu od 3.153.230 dinara na ime 46. rate reprograma duga prema Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije“.

Grad Leskovac je sa pomenutim preduzećem potpisao sporazum koji se odnosi na vraćanje neizmirenih obaveza, koje datiraju iz perioda pre 2012. godine, za uličnu rasvetu, osvetljenje sportskih terena, objekata grada i objekata osnovnog i srednjeg obrazovanja, u iznosu od 189.193.827 dinara.

Do današnjeg dana, počevši od 22.1.2018. grad je isplatio 46 od 60 rata u ukupnom iznosu od 145.048.600 dinara, dok je na ime kamate isplaćeno 29.627.945 dinara.

 

infocentarjug.rs