Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Komandir Saobraćajne policije u Leskovcu uputio apel roditeljima da koriste sedišta za decu u automobilima i da ih vezuju pojasem

Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije pokrenula zajedničku kampanju sa ciljem povećanja upotreba sigurnosnog pojasa i dečijih auto- sedišta.

Komandir Saobraćajne policijske ispostave u Leskovcu, Vladica Stojanović kazao je da ova kampanja ima za cilj da ukaže na značaj korišćenja sigurnosnih pojaseva, a posebno dečjih sedišta, naglašavajući da će Saobraćana policija najpre preventivno, a nakon toga i represivnim merama kroz kazne, ukazati na neohpodnost sigurne vožnje.

„Od izuma automobila sigurnosni pojas je sredstvo koje je spasilo najviše života a 75 odsto stradalih u saobraćajnim nezgodama prilikom ispadanja iz vozila nisu bili vezani. Osim ove kontrole biće pooštrena i kontrola vozača, a naročita pažnja biće usmerena na upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Ovom kampanjom želimo da preveniramo sve nesreće koje mogu da se dogode nevezivanjem pojasa, jer su istraživanja Agencije za bezbednost saobraćaja RS pokazala da preko 100 lica godišnje u Srbiji izgubi život upravo zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa. To je elementarna radnja koja lako može da postane i mehanička, ne zahteva mnogo. Onog momenta kada sednete u automobil, vežite pojas i krenite. Apelujem na roditelje da koriste sedišta za decu u automobilima i da ih vezuju pojasem, da sedišta moraju biti adekvatna, ona koja su propisana zakonom o bezbednosti u saobraćaju, dakle usaglašena sa visinom i težinom deteta“ zaključio je Stojanović.

Učesnicima u saobraćaju koji se ne pridržavaju obaveza vezivanjem sigurnosnog pojasa izriče se novčana kazna u fiksnom iznosu od 10 hiljada dinara, sačinjava se prekršajni nalog za učinjeni saobraćajni prekršaj bez obzira u kojem svojstvu se to lice nalazi, odnosno da li je on vozač, suvozač ili putnik u vozilu.

Pripadnici Saobraćajne policije Policijske uprave Leskovac su u toku prošle godine otkrili 3270 slučaja saobraćajnog prekršaja nevezivanje sigurnosnog pojasa i protiv tih učesnika u saobraćaju preduzete su mere prekršajne odgovornosti. Takođe za prva dva meseca u ovoj godini kod 387 učesnika u saobraćaju otkriven je prekršaj ove vrste, i oni su procesuirani u skladu sa zakonom.

„Na prednjem sedištu nesme se prevoziti lice mlađe od 12 godina ili lice koje nije sposobno da upravlja svojim postupcima. U slučaju prevoza deteta do 3 godine na zadnjem sedištu, ono se prevozi u homologovanom bezbednosnom sedištu koje je pričvršćeno za vozilo, onako kako je to predvideo proizvođač vozila ili proizvođač bezbednosnog sedišta. Međutim, dete starosti do 3 godina, može se prevoziti i na prednjem suvozačevom sedištu ali na taj način što bi to bezbednosno sedište bilo pričvršćeno za vozilo, okrenuto suprotno od smera kretanja vozila i pod uslovom da to vozilo nema bezbednosni sistem vazdušnih jastuka ili da su ti sistemi isključeni za vreme prevoza tog deteta. Ukoliko je dete starije od 4 godine ono se može prevoziti u vozilu vezano sigurnosnim pojasom, i ukoliko njegova visina omogućuje da ono može biti vezano bezbednosnim pojasom, uz upotrebu homologovanog podmetača a na tom mestu mora postojati i naslon za glavu. Ukoliko se u saobraćaju na putu koristi sedište za prevoz dece koje nije po standardu, odnosno nije homologovano, prema tom učiniocu prekršaja se preduzimaju mere prekršajne odgovornosti“ – objašnjava Stojanović.

Ukoliko se dete prevozi u krilu na mestu suvozača propisana novčana kazna je od 20 do 40 hiljada dinara a ukoliko se dete prevozi u krilu vozača kazna za taj prekršaj iznosi od 100 do 120 hiljada dinara. U ta dva slučaja stavljaju se zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka i dostavljaju se nadležnom Prekršajnom sudu na dalje odlučivanje. 

Stojanović je kazao da će pored sprovođenja mera i aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja kroz kampanju „Veži pojas – produži život“ pripadnici Saobraćajne policije Policijske uprave Leskovac tokom ove godine pojačano preduzimati mere i aktivnosti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji čine pešaci u saobraćaju a takođe sve mere biće preduzete i na otkrivanju i sankcionisanju koji čine vozači prema pešacima.

 

infocentarjug.rs