Leskovac Vesti

Konkurs za dodelu subvencija poljoprivrednicima

Konkurs fonda za razvoj poljoprivrede Leskovac.

Leskovac – Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Leskovac za 2016. godinu i Programa rada sa finansijskim planom Fonda za razvoj poljoprivrede grada Leskovca za 2016. godinu, obaveštava udruženja, zadruge, mesne zajednice, domove kultura koje se bave organizovanjem sajmova, izložbi i manifestacija i koje učestvuju na sajmovima, izložbama i manifestacijama, a sve u cilju razvoja potencijala sela i promocije ruralnih sredina mogu da podnesu Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava, a u okviru mere: TRANSFER ZNANjA I RAZVOJ SAVETODAVSTVA – UNAPREĐENjE OBUKA U OBLASTI POLjOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA, ŠIFRA MERE 305., Informativne aktivnosti: sajmovi izložbe, manifestacije, studijska putovanja, šifra investicije: 305.2.
Ukupan budžet za navedenu šifru investicije je 800.000,00 dinara. Zaintersovana udruženja, zadruge, mesne zajednice, pravna lica podnosiće Zahtev sa pratećom dokumentacijom sve do utroška opredeljenih sredstava u 2016. godini.
ZAHTEVI ZA PODSTICAJNA SREDSTVA SE PREUZIMAJU U PROSTORIJAMA AGENCIJE ZA LOKANI EKONOMSKI RAZVOJ GRADA LESKOVCA KANCELARIJE BR, 8., 12., I 14. NA ADRESI: TRG REVOLUCIJE BR. 45.
POZIVAMO VAS DA SE ZA SVE DALjE INFORMACIJE VEZANE ZA NAVEDENO OBAVEŠTENjE MOŽETE OBRATITI AGENCIJI ZA LOKANI EKONOMSKI RAZVOJ GRADA LESKOVCA (ZGRADA OSMOSPRATNICE, SREDNjI ULAZ, DRUGI SPRAT), U PERIODU OD 08.00 DO 14.00 ČASOVA ILI DA NAS KONTAKTIRATE NA TELEFON: 016 216 961.
Tekst konkursa pogledajte ovde.