Lebane Vesti

Lebane: Smanjenje komunalne takse za 50%

Juče je održana je 2. po redu sednica Opštinskog Veća Opštine Lebane na kojoj je između ostalog razmatran i Budžet opštine Lebane za 2015. godinu i isti je dat na usvajanje SO Lebane.

Lebane – Na sednici Opštinskog veća doneto je i rešenje o postavljenju Opštinskog pravobranioca opštine Lebane i za istog je imenovan Radivoje Pavlović diplomirani pravnik iz Lebana.
Takođe je razmatran i usvojen predlog JU ”Veterinarska stanica” Lebane za rešavanjem problema pasa lutalica na teritoriji opštine Lebane, sa nacrtom ugovora. Data je saglasnost Načelniku OU Lebane za potpisivanje istog.
Razmatran je predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim i komunalnim taksama opštine Lebane, isti je usvojen i data je takođe saglasnost SO Lebane za donošenjem iste. Zbog materijalno ekonomske situacije, smanjene su lokalno-ekološke takse za letnje bašte za 50%, ovu odluku je juče usvojila i SO Lebane.
Izvor: www.lebane.org.rs