Medveđa Vesti

Medveđa: Prijava nezakonitih objekata do 10. novembra

Obaveštavaju se građani opštine Medveđa, shodno članu 7. zakona o ozakonjenju objekta („Službeni glasnik RS“ br 96/2015), da mogu do 10. novembra ove godine, obavestiti građevinskog inspektora ili predsednika komisije – koordinatora za popis nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Medveđa, da imaju nezakonito izgrađeni objekat.

Po obaveštenju, komisija će izaći na licu mesta i izvršiti popis nezakonito izgrađenog objekta na pojedinačnom popisnom listu.

Mole se građani  da obaveste, odnosno da prijave do gore navedenog roka kako bi popisna komisija izvršila popis u zakonom predviđenom roku do kraja novemra meseca 2016. godine.

Nezakonito izgrađeni objekat može se usmeno prijaviti u kancelarijama br. 3 i 8 u zgradi Skupštine opštine Medveđa, kaže se u saopštenju Popisne komisije nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji opštine Medveđa.