Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Sijarinska banja Vesti

Održan Info dan povodom raspisanog javnog poziva za podnošenje predloga projekata međuopštinske saradnje

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019“, koji podržava Vlada Švajcarske, raspisalo je Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje.

Info-dan posvećen Javnom pozivu, održan je u Beogradu. Uvodnu reč dali su Saša Mogić, pomoćnik ministra, Sektor za sistem lokalne samouprave u Minstarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencija gradova i opština. Na njemu su predstavljene Smernice za podnošenje prijava na Javni konkurs, kao i modeli sporazuma o međuopštinskoj saradnji koje je izradila SKGO, u saradnji sa MDULS.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (Ministarstvo) u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) realizuje projekat kao deo podrške Ministarstva razvoju međuopštinske saradnje. Projekat je identifikovan kao prioritetan u Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2018-2020.

U okviru ovog projekta, koji MDULS sprovodi u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i SKGO, uspostavljen je Fond podrške za projekte međuopštinske saradnje, čijim sredstvima se finansira ovaj javni poziv. Javni poziv je otvoren za sve projekte koji podržavaju međuopštinsku saradnju kroz uspostavljanje zajedničkih organa, službi, preduzeća, ustanova i drugih organizacija, u skladu sa zakonom i statutom, a u cilju efikasnije organizacije rada, unapređenja usluga i kvaliteta života zajednice. Međuopštinsku saradnju, kroz razmenu iskustava, tehničku ili institucionalni podršku i jačanje kapaciteta, mogu da uspostave sve one lokalne samouprave koje u njoj pronalaze ekonomski, kulturni, socijalni ili drugi zajednički interes.

Krajnji rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 26. jun 2019. godine, do 15 časova. Ispred opštine Medveđa, na info danu učešće su uzela dva predstavnika, predsednik skupštine opštine Medveđa, Milan Stevanović i sekretar, Vladica Đokić.

 

(Kraj)