Jug Srbije Lebane Vesti

Pomoć porodicama izbeglih i raseljenih lica

Opština lebane raspisala je javni poziv za dodelu pomoći porodicama interno raseljenih lica za kupovinu jedne seoske kuće i potrebnog građevinskog materijala.

Pomoć se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD 1.200.000,00 i za dodatnu pomoć namenjenu za
građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD 200.000,00, oba iznosa po porodičnom domaćinstvu Korisnika. Izabrani korisnik Pomoći za poboljšanje uslova stanovanja može da učestvuje sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće sa okućnicom u iznosu do 50 % od iznosa koji se odobrava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice Opštinske uprave Lebane, lično ili poštom na adresu: Opština Lebane, ul. Cara Dušana broj 116, 16230 Lebane sa naznakom:Komisija za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom
i dodatne pomoć i namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom,

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 20. septembar 2017. godine.

Detaljnije informacije možete pogledati na sajtu opštine Lebane.