Jug Srbije Lebane Vesti

Predstavljen projekat „Igraonice za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje“ u Lebanu

U sredu 29.06.2022. sa početkom u 12 časova predstavljen je projekat i održana radionica na kojoj su  deca i mladi sa smetnjama u razvoju predstavili svoj kreativan rad na izradi crteža i predmeta koje pripremaju za manifestaciju ‘’Paradajz fest’’ u julu mesecu.

   

   

U okviru projekta ALVED (Jačanje lokalnih glasova za pravičan razvoj) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, udruženje – Fenniks, sprovodi u Lebanu ‘’Igraonice za decu i mlade sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje’’.

U objektu Sunce (ulica Nikole Tesle br. 10) koji je sredstvima iz projektnog budžeta opremljen didaktičkim sredstvima, igračkama i materijalima za rad, tri puta nedeljno održavaju se igraonice za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Osim stručnih, licenciranih osoba, u okviru projekta obučavaju se i pripremaju za licenciranje još dve stručne radnice.

Projekat ALVED i sve aktivnosti, usmerene su ka unapređenju socijalnih usluga i uspostavljanju partnerstva između civilnog društva i Lokalne samouprave. Udruženje u ovom projektu dobija snažnu podršku Lokalne samouprave i Centra za socijalni rad.