Leskovac Vesti

Rok za plaćanje IV rate poreza je do 14. novembra

Rok za plaćanje IV rate poreza je do 14. novembra

Leskovac – Gradska uprava za finansije grada Leskovca – Odsek lokalne poreske administracije obaveštava obveznike plaćanja javnih prihoda da IV Akontacija poreza na imovinu i IV Akontacija posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine dospeva za plaćanje 14. novembra 2016. godine.
Mole se obveznici da svoje obaveze blagovremeno plate, jer se na iznos akontacije koja nije plaćena do navedenog roka plaća kamata u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija. U toku je uručenje opomena poreskim obveznicima koji nisu izmirili svoje dospele obaveze po osnovu lokalnih izvornih prihoda, pa se mole poreski obveznici da to učine u ostavljenom roku iz opomene, kako bi izbegli troškove prinudne naplate.