Leskovac Vesti

Trening komunikacionih veština

Kancelarija za mlade Leskovac u saradnji sa Udruženjem preduzetnika grada Leskovca, organizuje jednodnevni trening na temu „Unapređenje veština komunikacije i javnog nastupa“ u subotu 21. maja 2016. godine u 11 časova u Omladinskom klubu u Leskovcu, u ulici Svetozara Markovića br. 23.

Trening unapređenja veština komunikacije i javnog nastupa je program koji se realizuje kroz jedan-na-jedan ili grupnu obuku u cilju poboljšanja verbalnih i neverbalnih veština komunikacije. To je program vežbi koji priprema osobu da komunicira sa uverenjem i moći uživo ili putem medija.

Obuka se bavi tehnikama samosvesti, samopouzdanja, tumačenja i analizom govora tela koja će Vam pomoći da poboljšate Vaše verbalne i neverbalne veštine komunikacije, pomoći da razumete nesvesni govor tela, razvijete jedinstven i privlačan stil komunikacije i učvrstite svoju lidersku ulogu, što će dovesti i do pozitivnih rezultata kako za Vas tako i okruženje u kome živite i radite.

Olivera Jović (Udruženje preduzetnika grada Leskovca) konsultant i profesionalni trener iz oblasti komunikacionih i interpersonalnih veština i javnog nastupa. Bavi se obukama ljudi u oblastima kao što su neverbalna i verbalna komunikacija, javni nastup, NLP, preduzetničke veštine, poslovna komunikacija.

Broj učesnika je ograničen na 20. Prijave slati e-poštom na nevenaa.91@gmail.com do petka 20. maja 2016. godine, ili na telefon 063/73-84-782.