Bojnik Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Srbija Vesti

U Bojniku danas potpisani ugovori za javne radove – 6 miliona za 37 lica

Na osnovu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja koji je usklađen sa Nacionalnim planom u ovoj oblasti 37 lica će naredna tri meseca obavljati javne radove u Javno komunalnim preduzećima Jedinstvo, Vodovod, Domu zdravlja i Domu kulture u Bojniku. U ove svrhe lokalna samouprava izdvojila je tri miliona dinara, a isto toliku sumu opredelila je i Vlada Republike Srbije, a Nacionalna služna zapošljavanja sa kojom je i urađen ovaj program staraće se o njegovoj uspešnoj realizaciji.

Zamenik predsednika opštine Bojnik Dejan Stojanović rekao je danas da su javni radovi jedina mera zapošljavanja Lokalnog akcionog plana opštine Bojnik za ovu godinu. Kriterijumi za izbor lica, koja će obavljati ove poslove, bili su socijalni, ali se vodilo i računa da se radno pravni odnos obezbedi i invalidnim licima, kao i pripadnicima romske nacionalne zajednice.

Načelnica Službe za posredovanje pri traženju posla Nacionalne službe zapošljavanja u Leskovcu, Marija Stevanović izrazila je zadovoljstvo uspešnom saradnjom sa opštinom Bojnik.

Opširnije u video prilogu:

 

infocentarjug.rs