Društvo Leskovac

U Leskovcu zasedao Štab za vanredne situacije naložio HITNE PREVENTIVNE MERE zaštite od požara na otvorenom

Danas je u sali Skupštine grada Leskovca održana prva sednica Štaba za vanredne situacije vanrednog karaktera. Sednicom je predsedavao komandant Štaba dr sci. med. Goran Cvetanović. Sa detaljnim izvštajem o hitnom preduzimanju preventivnih i operativnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru prisutne je upoznao Nenad Simić, načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Leskovcu.

Na sednici je usvojen Izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije – Odeljenja za vanredne situaciji u Leskovcu o hitnom preduzimanju preventivnih i operativnih mera zaštite od požara na otvorenom prostoru gde se subjektima sistema zaštite i spasavanja od požara nalaže se da preduzmu sve preventivne mere zaštite od požara na otvorenom prostoru iz delokruga svojih obaveza u ovom sistemu, zatim da se intenzivno uključe nadležne ispekcijske službe i druge službe u Gradu Leskovcu i sprovede pojačan inspekcijski nadzor u cilju suzbijanja požara, da se organizuje obilazak svih naseljenih mesta radi upozoravanja stanovništva, da se poštuju zakonske odredbe o zabrani spaljivanja na otvorenom prostoru. Za sprovođenje ove aktivnosti mogu se uključiti poverenici i zamenici poverenika civilne zaštite, stručno operativni timovi za zaštitu od požara, Dobrovoljna vatrogasna društva, Komunalna milicija, Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove i dr, da se Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove, obiđe kritične lokacije gde najčešće dolazi do požara na otvorenom, da se obezbedi neprekidno obaveštavanje stanovništa o navedenoj situaciji, da se proveri spremnost javnih komunalnih preduzeća.

Da Gradska uprava obezbedi štampanje obaveštenja (plakat/flajer) i da se hitno organizuje njihovo postavgvanje na vidnim mestima (poljoprivredne apoteke, pumpe za gorivo, škole, domovi zdravlja, prodavnice, ugostiteljski objekti, mesne zajednice, mesne kancelarije, zgrade Gradske uprave i druga mesta). Zatim, da Grad Leskovac, Gradska uprava, sagleda mogućnost hitne nabavke opreme i sredstava za gašenje početnih požara na otvorenom, kojom bi se opremile jedinice civilne zaštite opšte namene radi njihovog eventualnog angažovanja, zatim proveriti spremnost subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje (spremnost ljudstva, ispravnost mehanizacije koja bi se mogla angažovati u slučaju potrebe na gašenju požara na otvorenom prostoru), intenzivirati medijsku kampanju u cilju podizanja svesti građana o posledicama koje mogu nastati usled pojave požara na otvorenom prostoru (lokalni mediji radio i televizija, društvene mreže i drugi kanali komunikacije), uspostaviti kontakt sa Šumskim gazdinstvima – ŠG Šuma Leskovac i upravama i svim udruženjima građana koja mogu učestvovati u sprovođenju preventivnih mera i ranog otkrivanja požara (udruženja lovaca, planinara, izviđači i dr), sagledati i druge mere i aktivnosti koje mogu da doprinesu realizaciji ovog zadatka.

infocentarjug.rs