Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Uređenje Šainovačkog, Rudarskog i rasteretnog kanala

Radovi na uređenje i sanaciju Šainovačkog, Rudarskog i rasteretnog kanala od Šainovca do magistralnog puta su otpočeli 17. avgusta. Radi se o vodotoku drugog reda koji godinama unazad plavi oranice i domaćinstva u okolnim mestima, tako da su nadležni organi u Operativni plan odbrane od poplava za tekuću godinu ovu sanaciju stavili na prioritetno mesto kako bi se u budućnosti poplave izbegle. Reč je o investiciji vrednoj 30 miliona dinara koja obuhvata radove u dužini od 10,3 km koji će biti završeni u roku od 60 radnih dana.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je ovim povodom kazao da je odgovorni izvođač radova za ovu investiciju HSV iz Vlasotinca, firma sa kojom je Lokalna samouprava do sada ostvarivala dobru i korektnu saradnju.

„Ovaj složen i značajan projekat je pokrenut kako bi stanovnici vučjanskog kraja bili sigurni tokom vremenskih nepogoda i obilnih padavima. To su faktori na koje ne možemo da direktno utičemo, već se moramo prilagoditi. Kao i do sada trudićemo se da nam bezbednost i sigurnost stanovništva bude na prvom mestu pa ćemo i ubuduće sprovoditi projekte sa tim ciljem. U nadležnosti lokalne samouprave grada Leskovca je 560 kilometara vodotokova drugog reda za čiju se sanaciju svake godine donosi Operativni plan odbrane od poplava. Sa ciljem zaštite stanovništa, infrastrukture i poljoprivrednih resursa od poplava, od 2013. godine iz budžeta grada uloženo je 45 miliona dinara. Prošle godine je završena izgradnja kanala i mosta na Tulovskoj reci u koji je ukupno uloženo 100 miliona dinara“, istakao je gradonačelnik i dodao da institucije Grada brzo reaguju na različite okolnosti tako da je početkom godine kada je ovaj deo teritorije Leskovca bio pogođen poplavama, preduziman niz mera, ali i da su stručne komisije posetile poplavljena domaćinstva kako bi utvrdile visinu štete na osnovu čega je kasnije isplaćivana pomoć u tri kategorije: jednom broju porodica je isplaćeno po 120.000 dinara, 200.000 ili 300.000 dinara u zavisnosti od visine štete.

Gradonačelnik je pomenuo i radove vredne 17,5 miliona dinara koji se izvode na čišćenju predbrana na vodosistemu Barje, što je projekat od velikog značaja za životnu sredinu i bezbednost stanovništva.

Mile Krstić, šef gradilišta, je istakao da je jedini problem koji se do sada javio imovinsko-pravni odnosi jer je zona čišćenja vrlo uska.

„Nailazimo na razumevanje ljudi i ostvarili smo dobru saradnju sa predstavnicima mesne zajednice. Dubina prokopa je pola metara, a širina četiri“, naveo je Krstić.

 

infocentarjug.rs