Društvo Leskovac Vesti

Za sufinansiranje medija 50 miliona iz budžeta grada Leskovca

Na današnjoj sednici Privremenog organa grada Leskovca doneta je odluka o raspisivanju javnog Konkursa za sufinansiranje projekata za ostavrivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Leskovca u 2024. godini.

„Gradskoj upravi grada Leskovca, Odeljenju za društvene delatnosti i lokalni razvoj, data je saglasnost za raspisivanje javnog Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Leskovca, za 2024. godinu, u ukupnom iznosu od 50 miliona dinara. Konkurs će biti objavljen u nedeljniku „Nova Naša reč“, na zvaničnoj internet stranici grada Leskovca i oglasnoj tabli nadležnog organa.

Zakon o javnom informisanju i medijima (ZJIM), koji je na snagu stupio 4. novembra 2023. godine, propisuje nove obaveze u vezi sa raspisivanjem konkursa za projektno sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja, ali i, prvi put, kazne za one koji ih se ne pridržavaju.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama, kao i lokalne samouprave dužne su, po novom Zakonu, da do prvog marta raspišu konkurse za projektno sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja.

Ovo je prvi put da se Zakonom definišu rok za raspisivanje konkursa, kao i kazne za one koji se o ove odredbe ogluše.

Ukoliko nadležni konkurse ne raspišu u prva dva meseca tekuće godine, ili ih ponište, a nove ne raspišu u roku od 30 dana, zakonodavac je predvideo prekršajne kazne za odgovorno lice.

Grada Leskovac je u 2022. godini za ovu namenu izdvojio 30 miliona dinara, u 2023. godini iznos je povećan na 40 miliona, a danas, za 2024. godinu, povećan na ukupan iznos od 50 miliona dinara.