Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Na putu Leskovac – Bojnik u toku su radovi na dogradnji dela kanalizacione mreže

U toku su radovi na dogradnji dela kanalizacione mreže i izrada priključka na postojeću kanalizaciju na putu Leskovac – Bojnik, tj. na trasi državnog puta IIA reda broj 226. Vrednost ugovorenih radova 1,8 miliona dinara. Sredstva za realizaciju radova iz ugovora obezbedio je grad Leskovac. Izvođač radova je „Poslovnost“ Niš. Dužina planirane kanalizacione mreže je 130 metara.

Izvođač radova krenuo je sa realizacijom ovog ugovora i dolazi do naizmeničnog zaustavljanja saobraćaja. Namera je da se danas završe svi radovi, čime će se stvoriti uslovi da svi korisnici u Turekovcu koji koriste glavni vod nakon izvršenog tehničkog pregleda i pribavljanja upotrebne dozvole, da mogu da se priključe na gradsku kanalizacijonu mrežu“ – kazala je tehnički direktor JP „Urbanizam i izgradnja“ LJiljana Mihajlović.