Prepoznaj istinu! (2019.)

“Postoje vesti i postoje laži ” – Sonja Urošević – MEGAFON

– Šta je za Vas medijska pismenosti koliko je ona danas važna?

Medijska pismenost za mene je sposobnost da se prepozna istina od laži, da se detektuje prećutkivanje važnih informacija i iskrivljavanje činjenica u nečiju korist. U današnje vreme, kada smo sa svih strana zasuti informacijama, možda je i jedna od najvažnijih veština za život u modernom svetu.

– Kako u savremenom digitalnom svetu razlikujete istine od laži?

Čak i mi, kao profesionalci, možemo da budemo žrtve lažnih informacija. Ali, za razliku od ljudi koji se ne bave novinarstvom, mi imamo znanje, iskustvo i alate da informaciju proverimo, ispitamo i utvrdimo činjenice. Sa druge strane, postoje alati koje mogu da koriste i ljudi koji nemaju veze sa novinarstvom. Pre svega ne treba se informisati na društvenim mrežama. Pogotovo ne na sajtovima koji svakodnevno niču i nikada nismo čuli za njih. U tome sada već pomaže i Fejsbuk, ako ste primetili, da odnedavno na svakom linku možete videti osnovne informacije o sajtu koji je izvor – koliko dugo postoji, ima li zvanični pejdž itd… Takođe, postoje i fact cheking sajtovi, i domaći i strani. Ali to je možda previše zamorno za nekoga ko samo želi da se informiše. Zato se može koristiti i običan Gugl koji može preko pretraga fotografija da vam pokaže da li je fotografija predstavljena kao nova, zaista nova ili reciklirana i predstavljena drugačije.

– Koliko su lažne vesti ozbiljan problem za mlade?

Kolege kažu, i ja se slažem, da lažne vesti ne postoje. Postoje vesti i postoje laži. Samim tim što je nešto laž, ne može da bude vest. Mladi jesu najviše ugroženi tim lažima, jer se tek formiraju – i oni kao ličnosti i njihova kritička svest. Laži mogu da utiču na njihove izbore u svakom pogledu, ali i na lični razvoj koji, pod uticajem dezinformacija može da krene pogrešnim smerom.

– Kako treba pristupiti medijskom obrazovanju dece? Kako se suočavate sa ovim izazovom na ličnom primeru?

Primere za to treba tražiti u zemljama koje se uspešno bave medijskim obrazovanjem dece, a to su Finska, Danska, Holandija… Sa jedne strane, mislim da pre svega treba medijski opismeniti odrasle, jer deca koja odrastaju u današnje vreme mnogo brže razumeju i usvajaju novine koje nama, koji nismo sve ovo imali na raspolaganju tokom odrastanja, nekada mogu da predstavljaju problem. Sa druge strane, neophodno je usmeravati ih prilikom tog usvajanja novina, pa verujem da sa medijskim obrazovanjem treba krenuti čim deca krenu da koriste tablete i telefone za nešto što nije crtani film.

U redakciju Megafona često dolaze studenti na praksu, tako da je naš način da im pomognemo u prepoznavanju laži, to što ćemo ih naučiti šta su i kako treba da izgledaju vesti. Upoznajemo ih i sa alatima za proveru činjenica, kako bi i kada odu iz Megafona, mogli da samostalno proveravaju informacije i utvrđuju šta je laž, a šta istina.

Foto: jupiters_rings_studios

– Da li medijsku pismenost treba uvesti kao školski predmet?

Ono što znam je da u Srbiji postoji digitalni vodič (https://digitalni-vodic.ucpd.rs/) za decu, ali moram da priznam da ga nisam dublje istraživala. Kao što sam rekla, mislim da treba krenuti sa medijskim opismenjavanjem dece čim počnu da koriste internet sa kakvim-takvim razumevanjem. A to znanje nadograđivatim tokom celog školovanja. Koliko znam, medijska pismenost trebalo bi da od ove školske godine postoji kao izborni predmet u gimnazijama i nekim stručnim srednjim školama u Srbiji, ali moje mišljenje je da bi to trebalo da bude obavezni predmet ili da se obavezno inkorporira u školski sistem kroz neke druge predmete (npr. srpski jezik).

Sonja Urošević je glavni i odgovorni urednik multimedijalnog internet portal Megafon koji pokriva teritoriju prvenstveno južne i jugoistočne, ali i Srbije u celini, kao i određenih ciljanih delova inostranstva. Portal predstavlja nepristrasan i nezavisan medij koji se bavi društvenim temama u formi video priloga, kratkih video klipova, autorskih tekstova, servisnih informacija, audio materijala i foto galerija.

Kao moderan i savremeno dizajnirani web sajt, Megafon je baziran na najnovijim tehnologijama i koristi napredne CMS (Content Management System) sisteme koji ga, kroz detaljno planiranu navigaciju, čine vrlo preglednim i pristupačnim svim uzrastima i na svim uređajima.