Lebane: Svi treba da znamo

1. Zaštita dece od zloupotreba na internetu

Svi ideali sveta ne vrede suze jednog deteta.

Fjodor Dostojevski

Digitalna revolucija svakodnevno menja svet na koji smo navikli. Na promene se najbolje adaptiraju mladi što se danas najbolje vidi na primeru razvoja novih komunikacijskih servisa, a posebno kroz popularizaciju pametnih telefona i interneta među decom i mladima. Razvojem i dostupnošću interneta došlo je i do širenja novih oblika društveno neprihvatljivih ponašanja koji utiču na psihosocijalni razvoj dece i mladih (a koje sve češće sa sobom donose i fatalne posledice po psihičko, mentalno ili fizičko zdravlje) jer su oni i najčešći korisnici novih tehnologija. Kao što ne bismo dete pustili na ulicu a da ga ne naučimo nekim osnovnim stvarima o tome šta ga na ulici čeka, tako ga ne treba pustiti na internet a da pre toga nije pripremljeno.

Šta je tehnologija?

Tehnologija je olovka, koja nam omogućuje da prenesemo naše ideje i misli na papir i komuniciramo. Tehnologija je automobil, koji čoveku omogućava da putuje brzinom većom nego što mu noge dozvoljavaju. Tehnologija su naočare, koje omogućuju bolji vid onima kojima je to potrebno. Primenjena tehnologija je u suštini ekstenzija ljudskih atributa koja smanjuje napore čoveka, oslobađajući čoveka određene rutine ili problema.

Zamislite kakav bi vam život bio danas bez telefona ili bez rerne, kompjutera, ili aviona. Sve u vašoj kući, što vi uzimate zdravo-za-gotovo, od zvona na vratima do stola sudopera, itd… je tehnologija stvorena od kreativnosti, genijalnosti ljudskih tehničara, inženjera i naučnika.

Svaka novotarija, društvena i tehnološka promena, nailazila je određene otpore. A pored brojnih prednosti nosila je i nedostatke. U narednim člancima i tekstovima na našem portalu akcenat ćemo staviti na to kako naučiti decu i mlade na pametno, korisno i sigurno korišćenje digitalne tehnologije.

Prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija DIGITALNA SRBIJA kroz podatke izgleda ovako:

– 64,7% domaćinstva  ima internet priključak.

– 91,8 % stanovništva koristi mobilni telefon.

– Komunikacija, informisanje, obrazovanje, nauka, poslovanje, proizvodnja, sve više postaju digitalni.

90,3% internet populacije od 16 do 24 godine je na društvenim mrežama.

– Mladima su informacione tehnologije obavezno sredstvo druženja, učenja, zabave.

– 90% dece školskog uzrasta ima pristup internetu.

– 63% učenika poseduje pametni telefon, 54% sopstveni IT uređaj.

Deca se rađaju okružena ekranima, u digitalnoj kulturi kao prirodnoj slici sveta.

Formiraju se nove generacije digitalnih državljana.

Softver menja svet.

Robotika i internet svih stvari su naša sadašnjost.

Digitalna transformacija je nezaustavljiva i neophodan je njen usmeren razvoj u pravcu opšteg društvenog boljitka.