Društvo Srbija Vesti

APR objavio obaveštenja o razlozima za prinudnu likvidaciju 3.609 privrednih društava

Agencija za privredne registre Republike Srbije saopštila je da je registrator koji vodi Registar privrednih subjekata 27. decembra 2023. godine objavio na internet stranici agencije obaveštenja kod 3.609 privrednih društava kod kojih su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju koje više nije moguće otkloniti, u skladu sa odredbom člana 546 stav 2 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018).

Navedena obaveštenja se objavljuju u trajanju od 30 dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranici agencije, a pristupa im se unosom matičnog broja ili poslovnog imena privrednog društva na stranici Pretraga privrednih društava, u odeljku „Oglasi i obaveštenja”.

Po isteku trajanja ovih obaveštenja, registrator privrednih subjekata će po službenoj dužnosti doneti akt o pokretanju postupka prinudne likvidacije privrednog društva, odnosno objaviti oglas o prinudnoj likvidaciji i istovremeno prevesti društvo u status „u prinudnoj likvidaciji”.

Oglas, koji se objavljuje u neprekidnom trajanju od 60 dana, sadrži datum objave, poslovno ime i matični broj društva, kao i razlog prinudne likvidacije.

Uz poslovno ime društva obavezno se dodaje oznaka „u prinudnoj likvidaciji”.

Po isteku trajanja oglasa, registrator će, u daljem roku od 30 dana, doneti pojedinačne akte o brisanju na osnovu kojih će obrisati privredna društva iz Registra privrednih subjekata.

U aprilu prošle godine je po službenoj dužnosti obrisano približno 4.000 privrednih društava na osnovu prinudne likvidacije, navodi se u saopštenju.