Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Sijarinska banja Vesti

Besplatna pravna pomoć za građane opštine Medveđa

Opština Medveđa i Balkanski centar za migracije i humanitarne aktivnosti (BCM) pre više od dve godine otpočeli su prvu fazu unapređenja vladavine prava u jedinicama lokalne samouprave kroz informativno-edukativni projekat ”Pravna oglasna tabla”.

Ova pravna tabla obuhvata 16 različitih pravnih tema koje su sažete kroz flajere. Ispred Centra za migracije sastanku sa predsednikom opštine, dr Nebojšom Arsićem i načenicom opštinske uprave, Svetlanom Todorović, prisustvovali su direktor programa BCM, Nada Čuljak-Banjac i rukovodilac grupe, pravni savetnik Miroslav Drašković.

     

Balkanski centar za migracije je inače nevladino udruženje koje se već 14 godina bavi pružanjem besplatne pravne pomoći širom naše zemlje. U okviru tog projekta uključeno je 24 opština, a primarni cilj je siromašnom stanovništvu, ugroženim grupacijama poput izbeglica, interno raseljenih lica i pripadnika manjinskih zajednica pružiti adekvatnu pravnu pomoć. U toku je sprovođenje druge faze kojoj prethodi potpisivanje Memoranduma o saradnji na unapređenju vladavine prava, demokratizacije i obezbeđivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i podelu flajera po mesnim zajednicama, a sve sa ciljem da građane uvedu u pravnu oblast.

Besplatnu pravnu pomoć stanovništvu Medveđe pružaće pravno lice koje će biti angažovano od strane BCM i opštine Medveđa na godinu dana. Diplomiranog pravnika angažovaće Balkanski centar za migracije koji će istom obezbediti adekvatnu obuku za pružanje pravne pomoći i mogućnost stalnih konsultacija u vezi posla koji će obavljati, a nakon isteka prve godine, ukoliko se stvore uslovi opština će nastaviti saradnju uz finansijsku podršku BCM-a.

 

(ICJ)