Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Grad Leskovac redovno izmiruje kreditne obaveze

Danas je iz budžeta grada Leskovca isplaćena mesečna rata na ime javnog duga i to, kredit za kapitalne investicione rashode u iznosu od 3.045.883 dinara i kredit za energetsku efikasnost u iznosu od 1.201.235 dinara.

Pomenuti krediti su sa rokom dospeća jula 2022. godine, ali će zahvaljujući odgovornom rukovodstvu i stabilnim finansijama grada Leskovca oba kredita biti izmirena i pre roka dospeća, odnosno početkom sledeće godine.

infocentarjug.rs