Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Isplaćeno 3,2 miliona dinara za putne troškove u obrazovanju, projekte iz kulture i usluge preko CZSR

Iz budžeta grada Leskovca je isplaćeno 3,2 miliona dinara na ime troškova prevoza zaposlenih u sistemu osnovnog i srednjeg obrazovanja. Lokalna samouprava grada Leskovca kontinuirano i posvećeno radi na unapređenju uslova rada u objektima škola o čemu svedoče brojna ulaganja na ovom polju.

Samo u energetsku sanaciju vaspitno-obrazovnih ustanova je uloženo 255 miliona dinara od 2012. godine, sva potraživanja i obaveze se redovno namiruju što dokazuje i iznos namenjen oblasti obrazovanja za 2022. godinu u visini od skoro 800 miliona dinara.

Druga podjednako važna oblast za koju je u gradskoj kasi rezervisano skoro 250 miliona dinara je socijalna zaštita. S tim u vezi, isplaćena je redovna rata kojom se pokrivaju usluge namenjene nezi i pomoći u kući osobama koje boluju od mišićne distrofije. Takođe je isplaćena redovna rata za usluge pratilaca dece sa potrebom za dodatnom podrškom u ostvanjivanju potreba. Za te namene iz budžeta je isplaćeno 700 hiljada dinara.

Ove godine je preko konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture podržano 46 udruženja, institucija i društava iznosom od 12 miliona dinara. Danas je nosiocima projekta koji su nadležnom odeljenju dostavili izveštaj o realizaciji isplaćena druga rata i to iznos od 1,4 miliona dinara.