Društvo Leskovac Srbija Vesti

Isplate iz budžeta grada Leskovca na ime troškova u obrazovanju, za porodilje, auto-sedišta, otpremnine

Danas je iz budžeta grada Leskovca na ime redovnih troškova u obrazovanju isplaćeno 2.768.235,52 dinara. Od tog iznosa, na ime troškova prevoza za zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju isplaćen je iznos od 2.422.733,52 dinara.

Podsećamo. Leskovac redovno izmiruje sve troškove obrazovnih ustanova, redovno se vrši plaćanje troškova prevoza i isplata jubilarnih nagrada zaposlenima u oblasti obrazovanja, redovno se ulaže u školske objekte i konstantno povećavaju izdvajanja namenjena ovoj oblasti i u ovoj godini iznose milijardu i 100 miliona dinara.

Takođe, danas je iz budžeta isplaćeno 1.090.620 dinara za auto-sedišta koje grad Leskovac poklanja svim mališanima, kao i suma od 770.000 dinara za 57 porodilja i to po 10 hiljada za sve zaposlene i po 20 hiljada dinara za sve nezaposlene mame. Podsećamo da će se ovaj iznos povećati duplo sledeće godine – po 20 hiljada dobiće sve zaposlene mame, dok će se po 40 hiljada dinara isplaćivati za sve nezaposlene mame.

Redovno se vrše isplate i na ime otpremnina. Samo od početka nedelje je u te svrhe isplaćeno 1.003.212,5 dinara.

Grad Leskovac nastavlja da bez dana kašnjenja izmiruje sve svoje obaveze, kako prema zaposlenima, tako i sve one koje dospeju u Centralni registar faktura.