IZBORI 2023 Vesti

Izborni dan počinje proverom i pečaćenjem izbornih kutija

U Srbiji se danas održavaju izbori za poslanike Skupštine Srbije i Skupštine Vojvodine, kao i lokalni izbori u 65 opština i gradova uključujući Beograd. Građani će moći da glasaju na biračkim mestima koja su otvaraju u 7.00 sati i zatvaraju u 20.00 časova, do kada traje i izborna tišina.

Na početku izbornog dana, birački odbor u prisustvu birača koji prvi dođe na biračko mesto utvrđuje da li je glasačka kutija ispravna i prazna i to upisuje u kontrolni list.

Nakon toga, kontrolni list potpisuju birač koji prvi dođe na biračko mesto i najmanje jedan član biračkog odbora.

U „Službenom glasniku“ objavljen je konačan broj od 6.500.666 birača sa pravom glasa u Srbiji, koji na današnjim izborima mogu da glasaju na 8.273 biračkih mesta.