Leskovac Vesti

Konkurs otvoren do 26. avgusta 2016.

Vesna Nikolić, predsednica Upravnog odbora Fonda za razvoj polјoprivrede grada Leskovca, je pozvala registrovane polјoprivredne proizvođače sa teritorije grada, koji su investirali u opremu i mehanizaciju, da konkurišu za lokalna podsticajna sredstva. Konkurs je otvoren do utroška opredelјenih sredstava, a najkasnije do 26. avgusta 2016. godine.

Leskovac – Na konferenciji za medije koja je održana u prostorijama Agencije za lokalni ekonomski razvoj o doprinosu ALER-ovog sektora za  polјoprivredu i ruralni razvoj u realizaciji konkursa, govorio je Siniša Stojilјković, Program asistent za ruralni razvoj.
Fond za razvoj polјoprivrede grada Leskovca raspisao je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava 28. jula ove godine. Za ovu namenu iz budžeta grada Leskovca opredelјeno je 37.800.000 dinara. Najveće interesovanje, do sada,  polјoprivredni proizvođači su pokazali za investicije u fizička sredstva polјoprivrednih gazdinstava. Ova mera obuhvata investicije koje su vezane za kupovinu junica mlečnih rasa, opreme i mehanizacije za stočarsku, voćarsko-vinogradarsku i povrtarsku proizvodnju, za nabavku priklјučnih mašina za obradu zemlјišta, opremu za pčelarstvo. Zahtev je, do sada podneo 201 polјoprivredni proizvođač. Polјoprivrednici su mogli da jednim objedinjenim zahtevom konkurišu za nekoliko investicija. Na osnovu do sada podnešenih zahteva postoji mogućnost da se izvrši isplata u iznosu od 50% od vrednosti računa, bez obračunatog PDV. Maksimalni iznos za jednu investiciju iznosi 75.000 dinara, osim: za nabavku junica gde može da se ostvari pravo na 150.000, za podizanje zasada u voćarstvu 150.000, za bušenje bunara 100.000 a ukupno za sva podsticajna sredstva najviše 150.000 dinara.
Da bi ostvarili prava na podsticajna sredstva neophodno je da polјoprivredni proizvođači dostave sledeću dokumentaciju:
  1. Zahtev, dobija se od Fonda za razvoj polјoprivrede.
  2. Kopija važeće lične karte nosioca.
  3. Kopija potvrde o izvršenoj registraciji polјoprivrednih gazdinstava.
  4. Kopija strukture bilјne proizvodnje.
  5. Kopija kartice namenskog računa.
  6. Original fiskalnog isečka i računa otpremnice.
  7. Kopija garantnog lista za kuplјenu robu (ako podleže garanciji), original na uvid.
  8. Ako ne podleže garanciji izjava da ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista.
  9. Uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama prema gradu Leskovcu.
Konkurs je, takođe, raspisan za mere: kreditna podrška i organska polјoprivredna proizvodnja, ali za te mere je znatno manje inrersovanje polјoprivrednih proizvođača.
Predsednica Upravnog odbora Fonda za razvoj polјoprivrede grada Leskovca Vesna Nikolić je takođe, pozvala sva polјoprivredna udruženja i zadruge sa teritorije grada Leskovca, koja imaju u planu učestvovanje ili organizovanje manifestacija, sajmova, izložbi, da se obrate Fondu. Za ovu namenu iz budžeta grada Leskovca opredelјeno je 800.000,00 dinara.