Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Vesti

Konkurs za upis novih polaznika za policijsku obuku otvoren do 11. avgusta (VIDEO)

Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je raspisalo konkurs za upis 1.100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji. Svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove za upis, mogu se prijaviti do 11. avgusta, u policijskim stanicama po mestu prebivališta.

Od 1.100 polaznika Centra za policijsku obuku, 550 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 300 saobraćajni policajac i 250 na radnom mestu granični policajac. Kandidati za polaznike se prilikom prijave na konkurs izjašnjavaju za koje od ponuđenih radnih mesta žele da prođu stručno osposobljavanje.

infocentarjug.rs