Lebane Vesti

Lebane: Od 4. januara počinje popis svih objekata

Na konferenciji za medije, načelnik OU Radivoje Pavlović govorio je o zakonu o zakonjenju objekata, koji je je stupio na snagu krajem novembra ove godine.
„Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i način ozakonjenja, odnosno delovi objekta izgrađenih bez građevinske dozvole, odobrenja za izgradnju, uslovi, način i postupak izdavanja rešenja o ozakonjenju, pravne posledice ozakonjenja, kao i druga pitanja od značaja za ozakonjenje objekata“, objasnio je načelnik Pavlović i dodao da ovaj zakon ima za cilj da se nelegalno izgrađeni objekti uvedu u pravni sistem.

U tom smislu formirana je komisija od 22 člana, koji će vršiti popis svih objekata, i to stambenih, poslovnih, ekonomskih, pomoćnih, proizvoljnih i drugih.
Sa radom se kreće 4. januara, dok će popis biti podeljen u četiri zone, sam grad je podeljen u tri, dok su u četvrtoj zoni sva seoska naselja.
Načelnik OU Radivoje Pavlović, naglasio je da je dogovoreno , kako građani ne bi imali troškove tako što im tehničke izveštaje rade projektantske kuće, već da taj posao preduzme JP „Direkcija za planiranje i izgradnju“ Lebane.

Građevinski inspektor opštine Lebane Mitko Vladev uputio je apel građanima da sarađuju sa popisivačima, da pripreme potrebnu dokumentaciju kako bi se ispoštovao rok za završetak.
Vladev ocenjuje da je ovo jedinstvena šansa koju ne treba propustiti.
Rok da se popišu svi objekti je 27. novembar 2016. godine.