Lebane

LEBANE: Oglas za javnu licitaciju u drugom krugu zakup poljoprivrednog zemljišta

Oglas za javnu licitaciju u drugom krugu zakup poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/2015 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državoj svojini („Sl.glasnik RS“, br.16/2017 i 111/2017) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list grada Leskovca» broj 22/2016), predsednik opštine Lebane je dana 26.11.2018. godine, doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI LEBANE i raspisuje

O G L A S
ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI LEBANE

I – Predmet javnog nadmetanja –
1. Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Lebane u katastarskim opštinama.

Oglas se nalazi na sledećem linku: Oglas 2. krug 2018