Lebane Vesti

Lebane: Prve aktivnosti novog rukovodstva

Novoformirano lokalno rukovodstvo opstine Lebane, već od prvog dana je krenulo konkretnim i veoma sigurnim koracima da rešava veoma teško stanje u našoj opštini.

Već  u prvim satima, prvog radnog dana, održana je najpre sednica novog saziva Opstinškog veca, zatim su održani sastanci sa direktorima javnih preduzeća i ustanova, direktorima škola, centra za socijalni rad, dečjeg vrtića, doma zdravlja, doma kulture, turističke organizacije i drugim direktnim i indirektnim korisnicima budžeta lebanske opštine. Razmatralo se sveukupno stanje u kom se do sada nalazilo Lebane. Zatečena su i nasledjena velika dugovanja firmi prema dobavljačima, EPS-u, poreskoj upravi, autoprevoznicima… Cifre se broje milionima.

Opstina Lebane

Predsednik opstine dr Zoran Ilić, njegov zamenik Ivan Bogdanović i predsednik Skupstine opštine Srdjan Jović, nastaviće sa sastancima kako bi sklopili kompletnu sliku problema, dugovanja i potraživanja opštine Lebane.

Jedna od tema na sastancima je i kompletno „umivanje“ i uredjenje grada, čišćenje korita reke Jablanice, angažovanje ljudstva na poboljšanju higijene grada i obnova polomljenih klupa i žardinjera.

Lokalno rukovodstvo opštine Lebane je u fazi pregovora oko dovodjenja stranih investitora u ovu opštinu kako bi se standard  života i uslovi života gradjana podigli na viši nivo.