Leskovac Vesti

Leskovac: Održana 31. sednica Gradskog veća

Na tridestprvoj sednici Gradskog veća Grada Leskovca usvojen je predlog Odluke kojom se preciziraju postupak i odgovorna lica za realizaciju Odluke o ukidanju Agencije za lokalni ekonomski razvoj i predlog rešenja o obrazovanju komisije za uništavanje pečata Agencije za lokalni ekonomski razvoj.

Odlukom gradskih većnika data je sagaslnost na odluku komisije za izbor programa projekata organizacija i udruženja iz oblasti socijane zaštite koji će se finansirani i sufinansirani iz gradskog budžeta u 2017 godini.

Gradsko veće Leskovca dalo je i saglasnost na odluku Komisije za izbor projekata u oblasti kulture koji će u određenom iznosu biti finansirani i sufinansirani iz gradskog budžeta u 2017. godini.

Od prijavljenih 68 projekata, finansijska sredstva odobrena su za 40 projekata u ukupnom iznosu od 9.000.000 (devet miliona) dinara. Usvojen je i predlog Odluke o uplati sredstava Grada za realizaciju projekta Poboljšanje energetske efikasniosti u OŠ Trajko Stamenković u Leskovcu kroz energetsku obnovu objekta.