Društvo Srbija Vesti

MDULS: Više od pola milijarde dinara za projekte u lokalnim samoupravama

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će i ove godine sa više od pola milijarde dinara budžetskih sredstava finansirati projekte jedinica lokalne samouprave i uspostavljanje jedinstvenih upravnih mesta u gradovima i opštinama širom Srbije.

Ministarstvo je objavilo tri javna poziva za sve jedinice lokalne samouprave, i to Javni poziv za raspodelu sredstava u ukupnom iznosu od 409.640.000,00 dinara, Javni poziv za dodelu godišnjih nagrada za najbolje opštinske, odnosno gradske uprave u 2023. godini, u ukupnom raspoloživom iznosu od 8.360.000,00 dinara i Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u cilju podrške jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama za uspostavljanje i unapređenje jedinstvenog upravnog mesta, u iznosu od 90.000.000,00 dinara.

Gradovi i opštine mogu konkurisati za raspodelu budžetskih sredstava za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za jedinice lokalne samouprave, lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave. Takođe, MDULS će finansijski podržati uvođenje eUprave i savremenih informacionih tehnologija u  rad organa jedinica lokalne samouprave, a u cilju modernizacije rada i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima i privrednim subjektima. Gradovi i opštine mogu da apliciraju i za finansijsku pomoć u organizaciji kulturnih, sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane, kao i radi omogućavanja adekvatnog prilaza ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom, a sredstva će biti dodeljena i za realizaciju projekata koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana.

Kada je reč o godišnjim nagradama za najbolje opštinske, odnosno gradske uprave u 2023. godini, MDULS će i ove godine, u okviru ukupnih raspoloživih sredstava, dodeliti nagrade u jednakim novčanim iznosima za četiri oblasti – efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu jedinice lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava i ravnopravnost i anti-diskriminacija.

Sredstva Ministarstva opredeljena za podršku lokalnim samoupravama i gradskim opštinama za uspostavljanje i unapređenje jedinstvenog upravnog mesta namenjena su za potrebe unapređenja i opremanja prostora JUM-a, podizanja nivoa tehničko-informatičke opremljenosti, unapređenja softversko-hardverske infrastrukture za uspostavljanje JUM-a, kao i za potrebe pružanja podrške  unapređenja  kadrovskog potencijala  kroz neophodne dodatne obuke službenika za rad na JUM-u.

Rok za podnošenje prijava za raspodelu sredstava i za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku, odnosno gradsku upravu je do 22. februara u ponoć, a rok za podnošenje zahteva za dodelu sredstava za uspostavljanje JUM-a je do 26. februara u ponoć.