Srbija Vesti

Ministarka pravde Nela Kuburović potpisala protokol o elektronskoj razmeni podataka sa RZS

Ministarka pravde Nela Kuburović i direktor Republičkog zavoda za statistiku (RZS) Miladin Kovačević potpisali su danas Protokol o elektronskoj razmeni podataka između Ministarstva pravde i Republičkog zavoda za statistiku.

„Ovaj protokol biće samo polazna osnova za dalju razmenu podataka između pravosudnih organa i Zavoda za statistiku, a Ministarstvo pravde nastavlja da razvija svoj pravosudni informacioni sistem“, rekla je ministarka Kuburović i dodala da Ministarstvo pravde očekuje potpisivanje protokola sa drugim organima, pre svega sa Narodnom bankom.

Ona je istakla da je to još jedan u nizu protokola koje je Ministarstvo pravde potpisalo u proteklih nekoliko meseci, a sve u cilju razvoja pravosudnog informacionog sistema (PIS) što, ocenjuje, jeste u skladu sa politikom Vlade Srbije koja podrazumeva razvoj eUprave.

Ministarka pravde napomenula je da je većina tih protokola bila u interesu Ministarstva pravde i pravosudnih organa, radi bržeg dobijanja podataka neophodnih za vođenje sudskog postupka i skraćivanja njegovog toka, dok danas potpisanim protokolom, Ministarstvo pravde više izlazi u susret drugom organu, omogućavajući mu da dobije kvalitetnije podatke u veoma kraćem vremenskom periodu, kako bi se izbeglo dostavljanje destine hiljada ručno popunjavanih obrazaca.

Kuburović je rekla i da je Ministarstvo pravde možda bilo nekoliko koraka ispred, jer se već godinama unazad bavi time i dodala da sada ima razvijen sistem koji omogućava elektronsku razmenu podataka sa različitim organima.

Kuburović je posebno zahvalila Republičkom zavodu za statistiku i njegovom direktoru na dosadašnjoj saradnji i istakla da je RZS dao neizmeran doprinos prilikom uspostavljanja javnobeležničke profesije, te da je zahvaljujući njima, omogućeno da javni beležnici počnu sa radom kako je to i bilo planirano – 1. septembra 2014. godine.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević istakao je da elektronska razmena podataka između pravosudnih organa sa jedne strane i državnih organa sa druge strane zaustavila praksu prikupljanja podataka putem papirnih upitnika. On je dodao da će ova elektronska razmena podataka doprineti smanjenju troškova budžeta i opterećenosti sudova, kao i povećanju kvaliteta statističkih podataka pravosuđa.

 

Izvor:Ministarstvo pravde