Srbija Vesti

MUP raspisao konkurs za 200 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica

U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 200 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 20. martom 2020. godine.

Pravo učešća na konkursu ima osoba koja ispunjava sledeće uslove: 

1) da je državljanin Republike Srbije
2) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice
za koju je raspisan konkurs
3) da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa
4) da ima završenu srednju školu
5) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu
unutrašnjih poslova
6) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom
„C“ kategorije
7) da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i
bazičnomotoričke sposobnosti.

Napominjemo, da pravo učešća ima i osoba koja poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položila vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs  i sajtu  Centra za osnovnu
policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs.

 

Info centar juga