Bojnik Jablanički okrug Jug Srbije Vesti

Namenska sredstva od oko 3 miliona za opštinu Bojnik

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije Zoran Đorđević i predsednik opštine Bojnik Nebojša Nenadović zaključili su Ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti.

Predmet ugovora je utvrđivanje vrsta usluga socijalne zaštite iz nadležnosti Opštine koje se finansiraju namenskim transferima iz budžeta Republike Srbije a koje podrazumevaju: dnevne usluge u zajednici, usluge smeštaja u prihvatilištima, usluge podrške za samostalan život, usluge ličnog pratioca detetu sa invaliditetom.

„Ukupan iznos odobrenih sredstava je 2.829.000 dinara. Zahvaljujući podršci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja biće nastavljeno i pružanje usluga socijalne zaštite ‘’Pomoć u kući“ za starija lica. Inače opština Bojnik ove godine za ove usluge planirala je sredstva u iznosu od 18 miliona dinara“, kazao je predsednik opštine Bojnik, Nebojša Nenadović dodajući da „Pomoć u kući“ od ove godine umesto Centra za socijalni rad vrši  izabrani licencirani pružalac usluge iz Milanovca.

 

(Kraj)