Leskovac Srbija Vesti

Nastavljeni radovi na rekonsturkciji dela puta između Strojkovca i Vučja

Radovi na delu puta između Strojkovca i Vučja podrazumevaju rekonstrukciju i dogradnju – proširenje kolovoza, skidanje kamene kocke i ugradnju asfalta na deonici od 700 m kroz selo Strojkovce, a nakon toga i ugradnju drugog sloja asfalta na deonici od oko 3 km između Vučja i Strojkovca u vrednosti od 59,4 miliona dinara.

Ovim će biti kompletirana čitava deonica od Leskovca do Vučja.

Ukupna vrednost radova je oko 400 miliona dinara bez PDV-a, izvođač je Trejs Srbija, a sredstva obezbeđuju Putevi Srbije preko Vlade Republike Srbije.

Uživo