COVID-19 Društvo Jug Srbije Srbija Vesti

Od 15. maja počinje prijava za jednokratnu novčanu pomoć

Radi uplate jednokratne novčane pomoći, punoletni državljani Republike Srbije, podnose prijavu za dobijanje jednokratne novčane pomoći telefonski (putem kontakt centra) ili elektronski preko portala Ministarstva finansija ‒ Uprave za trezor.

Tom prilikom državljanin dostavlja ime i prezime, svoj jedinstveni matični broj (JMBG), registarski broj važeće lične karte i naziv banke kod koje je otvoren ili će biti otvoren račun tog državljanina na koji će se uplatiti jednokratna novčana pomoć, kao i broj telefona i/ili imejl adresu koji će se koristiti radi komunikacije s bankom.

Prijava državljana za dobijanje jednokratne novčane pomoći počinje 15. maja 2020. godine.

Prijava se podnosi do 5. juna 2020. godine.

UREDBA o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći

 

Info centar juga