Društvo Srbija Vesti

Od danas na snazi pravilnik za registraciju lakih električnih vozila

Pravilnik o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnica za laka električna vozila stupio je danas na snagu, a svi koji poseduju laka električna vozila moći će da zatraže nalepnicu za registraciju koja će trajati do 15. juna ove godine.

U Službenom glasniku je objavljeno da nakon 15. juna u saobraćaju neće moći da učestvuju laka električna vozila na kojima nije postavljena nalepnica. Pravilnik o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila sadrži detaljna upustva, kao i izgled nalepnice.

U zahtevu za izdavanje nalepnice treba navesti lične podatke – ime i prezime, JMBG, datum rođenja, mesto rođenja, podatke o prebivalištu – mesto, poštanski broj, ulicu i kućni broj, telefon, e-mail, kao i podatke o lakom električnom vozilu – marka, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

Uz zahtev se mora dostaviti i tehnička dokumentacija za lako električno vozilo, iz koje se može utvrditi marka vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

Prijem i obrada zahteva, izdavanje i postavljanje nalepnice vrši se na mestima koja su navedena na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs, prenosi Tanjug.

Foto: Tanjug