Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa

Održan sastanak sa predstavnicima mesnih zajednica

Predsednik opštine Medveđa uputio je poziv svim predstavnicima mesnih zajednica na teritoriji opštine Medveđa da se okupe kako bi sumirali rezultate u tekućoj godini. Sastanak je održan u skupštinskoj sali opštine 07. decembra.

Pored dr Nebojše Arsića, sastanku su prisustvovali i njegovi pomoćnici; Lemja Đema i Radomir Radovanović, uz prisustvo referenta za mesne zajednice i predstavnika MZ-a Medevce, Maćedonce, Čokotin, Drence, Ravna Banja, Sijarina, Sijarinska Banja, Velika Brajina, Marovac, Borovac, Đulekare, Bučumet, Pusto Šilovo, Gazdare, Tupale, Grbavce i Kapit.
U uvodnom obraćanju predsednik se zahvalio svima na odazivu i napomenuo da su dostavljani zahtevi u proteklom periodu predstavljeni kroz zajednički izveštaj za sve mesne zajednice. Cilj sastanka je da predsednici MZ svoje probleme iznesu kako bi se u projektovanju budžeta za 2018. godinu imalo u vidu šta je alarmantno jer na terenu ljudi imaju probleme i sa elektrosnabdevanjem i telefonijom, i koje su to relacije u putnoj i atarskoj infrastrukturi koje treba najpre raditi.
Predsednik opštine je predložio da se u narednom periodu još više radi na saradnji sa mesnim zajednicama uz predlog da se svakog meseca održi po jedan sastanak na kome će prisustvovati predsednik opštine sa svojim saradnicima kao i predsednici mesnih zajednica. Isto tako predsednik je dao predlog da se svakog meseca posete po dve mesne zajednice gde bi se predsednik sreo sa građanima tih mesnih zajednica i konkretnije upoznao sa njihovim problemima. U planu je da se menja Statut opštine Medveđa kojim će se naći rešenje da sve mesne zajednice u skladu sa Zakonom dobiju svoje legalne predstavnike, obzirom da u 9 mesnih zajednica nema izabranih lica koji će ih voditi.
Sredstva planirana za Budžet u 2018. godini treba odrediti prioritetno prema mesnim zajednicama kojima je to najneophodnije. Nastojaće se da se u okviru budžetskih rezervi što više izađe u susret građanima.