Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Sijarinska banja Vesti

Održana osma međunarodna konferencije o mineralnim resursima u Srbiji – „Rudnik Lece važan poduhvat“

Osma međunarodna konferencije o mineralnim resursima u Srbiji održana je u hotelu Metropol, pod sloganom „Pokretačka snaga ekonomskog razvoja“.

Konferenciji su prisustvovali ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, ambasadori Velike Britanije u Beogradu Denis Kif, Kanade Keti Čaba, Australije Rut Stjuart, Finske Perti Ikonen i predsednik opštine Medveđa dr Nebojša Arsić.

Osma međunarodna konferencije o mineralnim resursima u Srbiji daje perspektivu svetskog rudarskog iskustva u domenu društveno odgovornog poslovanja, zdravlja i bezbednosti na radu, izazova zaštite životne sredine i pametnog rudarstva.

Cilj dvodnevne konferencije je da poveže investitore i eksperte iz rudarskog sektora sa svim relevantim vladinim, finansijskim i društvenim stejkholderima.

Organizator konferencije bila je kompanija TGI Group International, a konferencija je organizovana pod pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike, ambasada Kanade, Velike Britanije, Australije i Finske u Srbiji.

Takođe, pod pokroviteljstvom Geološko-rudarske asocijacije Srbije (GRAS), Kanadsko-srpskog poslovnog udruženja (CANSEE), Rudarskog Instituta Beograd, Srpskog geološkog društva (SGD), a podržale su je kompanije CARMEUSE, ERM London, South Danube Metals – deo Eldorado Gold korporacije, australijska kompanija Wood, Avala Resources – deo korporacije Dundee Precious Metals, kompanije METALFER, HATĆ, Mundoro Capital, Rio Tinto, Rakita Exploration d.o.o. Bor, ALS Laboratory Services d.o.o., BDK Advokati, Raiden Resources, Jadar Lithium, FLSMIDTH i OSTU STETTIN.

Cilj ove konferencije imaje razmena ideja i informacija iz oblasti rudarstva i geologije i fokusiraće se na značajan doprinos rudarskog sektora ekonomskom razvoju zemalja.

Na ovom skupu održane su prezentacije najviših članova lokalne, regionalne i svetske poslovne zajednice i najviših državnih predstavnika. Prisutnima se obratio i prvi čovek opštine Medveđa, dr Nebojša Arsić.

Srbija može da bude jedan od vodećih proizvođača bakra u Evropi, sa godišnjom proizvodnjom od 200.000 do 250.000 tona, izjavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, na Osmoj međunarodnoj konferenciji o mineralnim resursima u Srbiji.

Ministar je istakao da su investicije u rudarstvu, od decembra 2014. godine do sada, ukupno vredne više od jedne milijarde evra. Antić je naglasio da je rudarski sektor u „ofanzivi“ i da je to trenutno najdinamičniji sektor privrede, u koji Vlada polaže velike nade.

Taj sektor će nastaviti ubrzano da se razvija i imaće značajan uticaj na razvoj Srbije i rast BDP-a. Rudarska aktivnost u Srbji se intenzivira“, naglasio je Antić.

Srbija je, kako kaže, u procesu velikih rudarskih istraživanja, narastajućih investicija, a to potvrđuje i prisustvo velikih kompanija širom Srbije.

Imamo više od 130 aktivnih istražnih polja, preko 250 eksplatacionih polja na kojima se odvija vrlo intenzivna aktivnost. U 2010. godini nivo planiranih investicija je bio oko 24 miliona evra, a u 2017. su ukupno realizovane investicije u istraživanja koja su vredna više od od 100 miliona evra. Vidimo da su uvećana četiri puta“, kazao je ministar rudarstva i enrgetike Aleksandar Antić.
On je istakao da su veliki projekti u ozbiljnoj fazi i da možemo da pričamo o otvaranju novih velikih rudnika u Srbiji, koja će našu zemlju staviti na mapu država koje imaju razvijen rudarski sektor.

U RTB-u Bor će proizvodnja sa sadašnjih oko 40.000 tona bakra iz sopstvene rude biti povećana na 80.000 tona nakon tri godine, kao i do 120.000 do 150.000 tona nakon šest godina“, podsetio je Antić.

Ako se tome doda i projekat Timok na nalazištu Čukaru Peki i dovede u korelaciju sa RTB-om Bor, Srbija bi mogla da bude jedan od najznačajnijih proizvođača bakra u Evropi, sa proizvodnjom od 200.000 do 250.000 tona, ističe ministar. On je dodao da bi to podiglo učešće rudarstva u BDP-u sa jedan na pet odsto godišnje.

Antić je rekao da bi i Rio Tinto već 2022. i 2023. mogao kod Loznice, sa eksploatacijom nalazišta jadarita, da ostvari proizvodnju litijuma koja bi pokrila 10 odsto njegove svetske proizvodnje.

Ministar je podsetio da je rudarstvo jedan od stubova naše energetske bezbednosti. Kazao je i da predstoji konsolidacija preduzeća JPPEU Resavica, koje ne pokazuje dobre rezultate, ali i nekih rudnika koji su ranije neuspešno privatizovani.

Glavni savetnik za rudarske operacije u kompaniji Metalfer Peter Robertson kaže da Srbija veoma dobru i dugu tradiciju u rudarstvu.

„Srbija ima puno odličnih rudara koji su veoma iskusni. Vaša zemlja ima značajne potencijalne kada je reč o resursima i veoma je važno da ih razvije zbog ekonomskoj razvoja“, kazao je Robertson Tanjugu.

Kaže da se ta kompanija fokusira na polimetalične mineralne resurse i da se bave istraživanjem na više mesta u Srbiji, a posebno na jugu u regionu Lece kod Medveđe.

Dodao je da je rudnik Lece važan poduhvat.

On je rekao da je ta kompanija trenutno uključena u proizvodnju čelika i ima 600 zaposlenih.

Lokacije na kojima istražuju su pristupačne i omogućen im je pristup vodi i struji.

Najveći problem u rudarstvu je odlaganje otpada, rekao je on i dodao a je važno da postoji zakonski okvir kada je u pitanju ta oblast, naveo je Robertson.

„U opštini Medveđa Bog nije štedeo na prirodnim bogatstvima. Imamo Sijarinsku banju sa jedinstvenim gejzerom i 18 izvora mineralne vode. Imamo Lece, rudnik zlata, olova i cinka, Mermerni oniks Sijarinskoj banji, poludragi kamen među kojima su opal, kalcedon, ahat, ametist. Najveći prirodni potencijal je rudnik Lece i na neki način sudbina ovog rudnika je i sudbina opštine Medveđa. S obzirom da se vrše i dalja istraživanja na teritoriji naše opštine evidentno je da je rudarstvo grana privrede koja će i u budućnosti biti motor razvoja opštine Medveđa zajedno sa turizmom i svim potencijalima i blagodetima koje pruža Sijarinska banja.

Na prostoru opštine Medveđa pored eksploatacije u rudniku Lece istražno polje rudnika pokriva Metal fer dok u ataru sela Tulare istraživanje vrši Avala Resourses. Ovim se nastavlja tradicija koja je počela sa Rimljanima pre 1500 godina, tako da je ekonomski i društveni razvoj ovog područja čvrsto vezan za rudarstvo i geološka istraživanja. Takođe postoje i tragovi srednjevekovne rudarske aktivnosti u XIII i XV veku od strane Sasa.

Rudarstvo na ovom području je posredno vezano za našu društvenu zajednicu kroz zapošljavanje radnika sa područja naše opštine, izgradnju putne infrastrukture kao i kroz stambenu izgradnju. Upravna zgrada rudnika Lece zauzima centralno mesto na trgu u Medveđi što pokazuje značaj i uticaj rudarstva u našoj opštini.

Lokalna samouprava u daljem razvoju školstva na svojoj teritoriji staviće akcenat na razvoj obrazovanja stručno kvalifikovanih kadrova , za šta očekujemo podršku i saglasnost Ministarstva prosvete za zanimanja, rudarski radnik, rukovalac rudarskih građevinskih mašina, rudarski tehničar i geološki tehničar“ – kazao je dr Nebojša Arsić, predsednik opštine Medveđa u svom obraćanju, dodajući da ga posebno zanima unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u rudniku Lece, i da se na tome uveliko radi.

 

Izvor:Tanjug/Info centar juga