Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Održana prva sednica Štaba za vanrede situacije u Leskovcu

U sali Skupštine grada danas je održana prva sednica Štaba za vanrede situacije redovnog karaktera kojom je predsedavao komandant Štaba i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Na sednici je usvojena Odluka o izmeni odluke o organizacije i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Leskovca. Milan Popović, šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove, istakao je da je razlog izmene ove odluke usklađivanje sa Odlukom o ličnoj i materijalnoj formaciji jedinica Civilne zaštite koje obrazuju jedinice lokalne samouprave, a koju je doneo ministar unutrašnjih poslova.

Šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu izneo je Informaciju o preduzimanju mera u oblasti odbrane od poplava i nadležnosti grada Leskovca, gde je istakao da je najvažniji segment u odbrani od poplava izrada godišnjih Operativnih planova odbrane od poplava i naveo lokacije na kojima se razmatraju i planiraju radovi na sledećim lokacijama: sanacija i uređenje kanala Bare, korita Tulovske reke, kanala Bačinac, dela kanala Vodenički kanal, čišćenje propusta i korita kanala Koštan, Potok Vrbak u ulici Branka Radičevića, uređenje i regulacije korita Babičke reke.

 

Član Štaba za vanredne situacije Dragan Veličković izneo je Informaciju o stanju, spremnosti i kapacitetima Crvenog krsta na području grada Leskovca, o spremnosti za delovanje u vanrednim situacijama, dok je Informaciju o stanju i dovođenju sistema za javno uzbunjivanje (sirena) u funkciju izneo Aleksandar Kostić, zaposlen u Gradskoj upravi.