Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Sijarinska banja Vesti

Okrugli sto – Da se bolje razumemo

U okviru projekta „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji“ koji se finansira iz Zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope „Horizontal Facility“ za Zapadni Balkan i Tursku, 18. marta održan je okrugli sto u hotelu “Gejzer” u Sijarinskoj Banji, na temu: Službena upotreba jezika i pisama u jedinicama lokalne samouprave.

Događaj su organizovali opština Medveđa i Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo i Zaštitnikom građana.

Cilj događaja je predstavljanje pravnog okvira kojim se regulišu prava nacionalnih manjina, posebno u pogledu službene upotrebe manjinskih jezika na lokalnom nivou. Skup je okupio predstavnike opštinske uprave, Saveta za međunacionalne odnose, nacionalnih saveta za nacionalne manjine i nevladinog sektora.

Najpre se prisutnima obratio predsednik opštine dr Nebojša Arsić, a potom su prisutni mogli da čuju i uključe se u diskusiju sa konsultantom Saveta Evrope Vladimirom Đurićem, pomoćnicom ministra Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivanom Antić, pomoćnikom direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Darkom Radojičićem, savetnicom u Stručnoj službi Zaštitnika građana Draganom Vujkov.

EU i Savet Evrope su podržali opštinu Medveđa sa grantom od 15.820 evra u cilju sprovođenja projekta „Da se bolje razumemo“. Ovaj projekat je primer dobre prakse u sprovođenju preporuka Saveta Evrope, kao i zakonodavnog okvira na lokalnom nivou, a u cilju unapređenja prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina, kao i promociju tolerancije.

(ICJ)