Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Srbija Vesti

Osnovna škola „Radovan Kovačević – Maksim“ u Lebanu objavila oglas za javnu licitaciju

Osnovna škola „Radovan Kovačević – Maksim“ u Lebanu, u skladu sa Odlukom Školskog odbora od 04. decembra 2020. godine objavljuje OGLAS ZA JAVNU PRODAJU OTPISANIH POKRETNIH STVARI PUTEM LICITACIJE.

Predmet javne prodaje          Količina         Početna cena bez PDV-a po kg

1. Školske klupe                       140                15,00

2. Stolice                                    50                 15,00

3. Televizora                                3                 12,00

4. Video                                       1                 12,00

5. Kasetofona                               2                 12,00

6. Gramofon                                 1                 12,00

7. Mikseta                                     1                 12,00

8. Geštetner                                                 12,00

9. Monitora                                 30                 12,00

10. Kućišta                                   32                 12,00

11. Knjige                                    4,5 t                 2,50

Početna cena je bez PDV-a u dinarima, po kilogramu.

Stvari koje su predmet prodaje mogu se razgledati svakog radnog dana u periodu od 11 do 13 časova na adresi škole, ulica Cara Dušana broj 76 u Lebanu.

Pravo na učešće u licitaciji imaju sva fizička i pravna lica koja polože priznanicu o uplati depozita od 10.000,00 dinara.

Depozit se uplaćuje gotovinom na tekući račun škole 840-777660-95 i to dan pre zakazane licitacije.

Depozit se ne vraća ponuđaču čiju ponudu Komisija prihvata kao najpovoljniju, već se zadržava na račun kao avans za uplatu kupoprodajne cene, dok se ostalim ponuđačima položeni depozit vraća u roku od 5 (pet) dana na isti način kako je i položena.

Izlicitirani iznos se mora uplatiti pre preuzimanja robe.

Izlicitirane stvari će se preuzeti u roku od 10 (deset) dana od dana licitacije, u suprotnom će se smatrati da je lice odustalo od kupovine, a uplaćena sredstva neće biti vraćena.

Licitacija će se održati 18.02.2021. godine u 12 časova, na adresi ulica Cara Dušana broj 76 u Lebanu.

Sva potrebna objašnjenja i informacije mogu se dobiti na telefon 016/846-256  – kontakt osoba Srđan Cvetković.

 

infocentarjug.rs