Društvo Vesti

Podrška organizacijama civilnog društva u iniciranju mera za unapređenje socijalne uključenosti Roma i Romkinja

Razvojni program Evropski PROGRES je objavio javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva koje se bave unapređenjem položaja romske zajednice, kako bi incirale i realizovale mere u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, socijalne i zdravstvene zaštite i bezbednosti koje će doprineti socijalnoj uključenosti Roma i Romkinja. Ovu aktivnost, donatori Programa, Evropska unija i Vlada Švajcarske, podržaće sa 150.000 evra.

Socijalno ukljucivanje Roma 01

Pravo učešća na konkursu imaju romske  i druge organizacije civilnog društva, kao i romske asocijacije, sa dokazanim iskustvom u sprovođenju projekata koji su usmereni na Rome. Organizacije i udruženja moraju da budu registrovane u jednoj od 34 lokalne samouprave obuhvaćene Programom ili sa sedištem izvan navedenih opština uz obavezno partnerstvo sa srodnim organizacijama u jednoj od 34 programske opštine.

Svaka organizacija može da podnese samo jedan predlog projekta, a svakom podnosiocu projekta može biti dodeljen samo jedan grant u vrednosti od najmanje 2.000 evra, a najviše 10.000 evra bespovratne pomoći u dinarskoj protivvrednosti. Sredstva će biti odobrena samo za predloge projekata koji se odnose na ciljeve navedene u Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja kao i na konkretne mere predviđene u okviru tih ciljeva i javnog poziva.

„Procena projekata je konkurentni proces koji će se sprovesti u dve faze. Prva faza podrazumeva dostavljanje koncepta projekta, dok će u drugoj fazi aplikanti koji uđu u uži izbor biti pozvani da pohađaju program obuke kroz koji želimo da ojačamo njihove kapacitete za sprovođenje odabranih mera za unapređenje društveno-ekonomskog položaja Roma i Romkinja na lokalnom nivou“, rekla je Ana Nedeljković, menadžerka sektora za dobro upravljanje i socijalnu uključenost u okviru programa Evropski PROGRES.

Kako bi približio uslove konkursa, Evropski PROGRES će tokom maja  2016. godine održati informativne sesije za sve zainteresovane organizacije na jugoistoku i jugozapadu Srbije. Konkurs je otvoren do do 4. jula 2016. godine, a  više informacija o samom pozivu kao i detaljna dokumentacija za prijavljivanje dostupni su na veb sajtu Evropskog PROGRES-a

http://www.europeanprogres.org/pozivi/sr/