Mogu biti preduzetnica - 2023.

Podrška za žene preduzetnice

U poslednjih nekoliko godina, značajna sredstva se izdvajaju za podršku ženskom preduzetništvu.

Značajna sredstva izdvaja i Ministarstvo Privrede i Fond za razvoj Vlade Republike Srbije.

Tokom 2023. godine, u okviru programa „Podrška za žene preduzetnice“, izdvojeno je 600 miliona dinara, i to za finansijsku podršku novoosnovanim i postojećim preduzetnicama, kao i mikro i malim privrednim društvima, koja su registrovani u Agenciji za privredne registre, a čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena. Postoji mogućnost konkurisanja i privrednih društva koje ima više osnivača, minimalni udeo koji mora biti u vlasništvu jedne ili više žena je 50% i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

– kupovinu mašina/opreme/alata, nove računarske opreme i softvera i vozila (uključujući i mopede na električni pogon) koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i pružanje usluga (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina). Ukoliko je oprema/vozilo polovno, neophodno je dostaviti dokaze o vlasništvu odnosno načinu sticanja svojine, dokaze da je oprema/vozilo plaćena u celosti, karticu osnovnih sredstava vlasnika opreme/vozila, procenu vrednosti sudskog veštaka (sa liste sudskih veštaka Fonda) i izjavu vlasnika da je spreman da je otuđi. Ukoliko je prodavac polovne opreme/vozila koja je predmet kupovine i finansiranja, privredni subjekt ovlašćen za promet/trgovinu polovne i remontovane opreme/vozila, može se prihvatiti ponuda bez procene vrednosti ovlašćenog sudskog veštaka. Oprema/vozilo koje je predmet finansiranja, u skladu sa ovim programom, odnosno za čiju se nabavku dodeljuju bespovratna sredstva, ne može biti kupljena od fizičkog lica, osim ako je preduzetnik;

– tekuće održavanje, adaptaciju poslovnog i/ili proizvodnog prostora do iznosa od 1.000.000,00 dinara od ukupnih sredstava za investiranje, bez obzira da li je objekat u kome se sprovode aktivnosti tekućeg održavanja u zakupu ili u vlasništvu podnosioca zahteva;

-kupovinu poslovnog/proizvodnog prostora za privredne subjekte koji su registrovani u APR-u do 31.12.2020. godine i na dan 31.12.2022. godine zapošljavaju minimum 5 zaposlenih ( uključujući i samu preduzetnicu bez obzira po kom osnovu je osigurana). Kod kupovine poslovnog/proizvodnog prostora uslov iz glave 3. stava 1. ovog programa mora biti u kontinuitetu ispunjen minimum tri godine pre podnošenja zahteva;

Ovakav vid podrške države značajan je za jačanje potencijala žena kao preduzetnica i stvaranje nove generacije žena-preduzetnica, kao i osnaživanje žena kao nosioca razvoja privrede kako na lokalnom, tako i šire na republičkom nivou.

Članci su urađeni u okviru realizacije projekta „Mogu biti preduzetnica“ koji sufinansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije a implementira Udruženje „Info Centar Juga“. Stavovi izneti u člancima nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.