Društvo Lebane Vesti

Predškolska ustanova Dečji vrtić „Dečja radost“ Lebane uputila poziv za upis dece za stariju i mlađu grupu

Predškolska ustanova Dečji vrtić „Dečja radost“ Lebane uputila je poziv za upis dece u skladu sa raspoloživim kapacitetima u sledeće grupe:

 • Starija jaslena grupa dece uzrasta od 2 do 3 godine – 16 mesta
 • Mlađa grupa dece uzrasta od 3 do 4 godine – 9 mesta

Konkurs za prijem dece traje od 08. do 19. maja tekuće godine.

Kriterijumi za prijem dece u ustnovi su sledeći:

1 – Deca iz društveno osetljivih grupa:

 • deca žrtve nasilja u porodici
 • deca iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja
 • deca samohranih roditelja
 • deca iz socijalnonestimulativnih sredina
 • deca sa smetnjama u psihofitičkom razvoju
 • deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju
 • deca teško obolelih roditelja
 • deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica
 • deca predložena od strane Centra za socijalni rad
 • deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost u razvoju

2 – Deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata

3 – Deca koja imaju status trećeg lica i svakog narednog deteta u primarnoj porodici

4 – Deca čija su braća ili sestre upisane u isti vrtić

5 – Ostala deca

Na konkurs za upis dece prijavu mogu da podnesu sva zainteresovana lica ( roditelji i drugi zakonski zastupnici), a preliminarne liste upisane dece biće objavljene 26. maja tekuće godine. Rok za predaju prigovora je od 29. maja do 02. juna 2023. godine.

Prijavu za upis dece u vrtić sa potrebnom dokumentacijom podnosi podnosilac elektronskim putem, putem eUprave (eVrtuć) ili popunjavanjem Zahteva za prijem deteta u PU koji će dobiti u sedištu predškolske ustanove radnim danima od 08 do 15 časova.